CONTACT US

CONTACT US

Orient Sino (Guangzhou) Industrial. Ltd

Address:3rd Floor Yu-Hui YuanBldg,No.200He-Hui Street, Tian-He Bei-Lu,Guangzhou 510610 P.R.C

Tel:86-20-3849 2626 / 3849 2067

Fax:86-20-3849 1362 / 3849 2024

Email:info@orientsino.com

Orientsino © 2014 The Orientsino is not responsible for the content of external sites